نمایش دادن همه 4 نتیجه

بوش طبق :  بوش ها قطعه ای پر کاربرد در صنعت خودرو سازی هستند که دارای نوعی عایق ارتعاشی هستند . این عایق ارتعاشی مرزی بین قطعات مختلف خودرو بوجود می اورد. در واقع این قطع انرژی منتقل شده از جسم متحرک به جسم متحرک دیگر را کاهش می دهد . کاهش ارتعاشات منجر به راحتی راننده ماشین و دیگر سرنشینان اتومبیل می شود .

نوع بوش ها می تواند فلزی و لاستیکی باشد.

کاربرد:

فلزی :

طبق خودرو قطعه ای از جنس فلز بوده که عمل اتصال چرخ به خودرو را برعهده دارد. همچنین همانند بازوهایی هستند که شاسی ماشین را به سیستم جلوبندی مرتبط می سازد. طبق ها نیز از طریق سیبک به چرخ متصل می شوند و از چندین بوش تشکیل شده اند.

لاستیکی :

عملکرد این قطعه کمک به دقیق شدن میزان فرمان و انسجام طبق است.خرابی یکی از اجزا سبب اختلال در عملکرد خودرو می گردد.