نمایش دادن همه 2 نتیجه

دسته موتور:  مهمترین تکیه گاه درون اتومبیل دسته موتور است . این قطعه در دو طرف و در پایین و بالا موتور قرار می گیرد و به دلیل اینکه موتور را به شاسی متصل می کند جلوی تکان خوردن و لرزش آن را می گیرد.
همان گونه که در اتومبیل اجزای مختلفی موجود می باشد ، تکیه گاه های گوناگونی نیز وجود دارد.

 کاربرد: تحمل کردن وزن موتور و گیربکس و دفع لرزش های ناشی از کارکرد موتور وظیفه این قطعه می باشد .