نمایش دادن همه 3 نتیجه

منجیداگزوز : منجید اگزوز یک قطعه تمام لاستیکی بوده که بیضی شکل و دو سوراخ، یکی در بالا و دیگری در پایین آن قرار دارد. یکی از این سوراخ‌ها جهت قلاب‌کردن به بدنه و دیگری قلاب‌کردن به اگزوز خودرو است که در واقع اگزوز توسط بدنه مهار می‌شود.

کاربرد: در اثر احتراق موتور دارای دمای بسیار بالایی نیز هست، باید توسط قطعاتی مهار گردد تا از لق‌زدن و صدمه‌زدن به سایر قطعات جلوگیری شود. یکی از قطعاتی که اگزوز را در قسمت انتهایی خودرو و نزدیک سپر مهار می‌کند. از آنجا که اگزوز یک قطعه با حرارت بسیار بالا است، منجید اگزوز باید لاستیکی باشد تا در تماس با آن نسوزد. در صورتی که منجید اگزوز وجود نداشته‌ باشد، اگزوز در قسمت انتهایی خودرو در جای خود بازی کرده و به عنوان مثال در عبور از دست‌اندازها، به کف خیابان گیر می‌کند. اگر کیفیت این قطعه پایین باشد، قبل از سپری‌نمودن طول عمر مفید خود دچار پوسیدگی و پارگی می‌شود..